دومین جلسه شورای مسکن استان زنجان برگزار شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان زنجان در این جلسه مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین وکسب اجازه ازفتح اله  حقیقی استاندار وریاست جلسه گفت با عنایت به اینکه راه و شهر سازی در سالهای گذشته تمام توجه خودرا معطوف به تکمیل و اتمام مساکن مهر که از سنوات گذشته شروع شده بود نمود واین مهم باعث ایجاد وقفه در برنامه ریزی عرضه و تقاضا ی مسکن در کشور وهمینطور در استان را موجب گردیده است ولی خوشبختانه بابه کار آمدن  مدیریت جدید در  وزارت راه و شهر سازی تلاش ها برای تولید و عرضه مسکن درطرح های متنوعه مانند اقدام ملی ، پروژه های مشارکتی  وباز آفرینی  وارد عمل شده و در استان نیز با شناسایی زمینهای داخل محدوه اقدام ونسبت به شروع ساخت ، ۵.۵ هکتاری کوی فرهنگ به استعداد احداث ۵۵۰ واحد که به گروه های ۴ نفره.

، پروژه مشارکتی در اراضی پایین کوه، مساحت زمین  ۸۱۳۰ متر مربع (حدود ۲۳۵ واحد)

، پروژه مشارکتی در کوی نیک سازان (حدود ۶۰ واحد)

، اجرای عملیات آماده سازی ۷۳ هکتاری زنجان

، مقدمات شروع پروژه مشارکتی تجاری و مسکونی در کوی پونک (حدود ۸۵۰ واحد مسکونی)

، مطالعه آماده سازی زمین در شهرآببر و هیدج

،ابلاغ شیوه نامه ارائه تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن در بافت فرسوده به تعداد ۲۶۱۲ واحد مسکونی

وبرنامه ریزی تامین مسکن توسط خیرین مسکن ساز استان برای گروههای هدف ( تحت پوشش نهادهای حمایتی و...)نموده است

ودر طرح واگذاری زمین به پروژه های احداث مسکن ، تامین زمین وشروع  عملیات احداث ۳۸۸ واحدی گلشهر، برنامه ریزی احداث در شهرهای زنجان   ۱۶۴۰ واحد ،ابهر   ۳۸۰ واحد،قیدار     ۱۳۰ واحد،خرمدره    ۲۳۰ واحد ،سایر شهرهای استان    ۳۲۰ واحد ومسکن روستایی     ۳۵۰۰ واحد مصوب ( ۱۴۰۹ واحد ابلاغی اقدام نموده است.

در ادامه جلسه ا باارائه گزارش  در خصوص برنامه های آتی تولید و عرضه مسکن توسط دبیرخانه شورای مسکن ، الف بررسی مشکلات پروژه های مسکن مهر و تعیین تکلیف نهایی آنها ونتایج استعلام اراضی در اختیار دستگاههای دولتی توسط دبیرخانه شورای مسکن استان (موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی)

ب- ارائه گزارش آخرین وضعیت نحوه اجرای موضوع کد رهگیری معاملات و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی بنگاه های معاملات ملکی توسط مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ج-ارائه گزارش تعرفه عوارض پروانه ساختمانی سال ۹۸ در مقایسه با سال گذشته توسط شهردار زنجان صورت گرفت ودر پایان با استفاده از رهنمود های جناب آقای دکتر حقیقی استاندار زنجان جمع بندی  شد.