سرپرست حراست اداره کل راه وشهرسازی کردستان منصوب شد

سرپرست حراست اداره کل راه وشهرسازی کردستان منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات