اطلاعیه در خصوص صدور گواهینامه دوره آموزش سامانه ستادبه اطلاع شرکت کنندگان در دوره آموزشی سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) میرساند:
جهت دریافت گواهینامه های خود به دبیرخانه انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین مراجعه فرمایند.

روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات