برگزاری کارگاه آموزشی به همراه مسابقات نقاشی درکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان حمیدیه

برگزاری کارگاه آموزشی به همراه مسابقات نقاشی درکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان حمیدیه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات