بازدید و پیگیری وضعیت تصفیه خانه و شبکه فاضلاب شوشتر

بازدید و پیگیری وضعیت تصفیه خانه و شبکه فاضلاب شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات