برگزاری کارگاه آموزشی نه به کیسه های پلاستیکی و مسابقه نقاشی در کانون پرورش فکری بهبهان

برگزاری کارگاه آموزشی نه به کیسه های پلاستیکی و مسابقه نقاشی در کانون پرورش فکری بهبهان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات