طی حکمی از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان سرپرست اداره روابط عمومی این اداره کل منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان سرپرست اداره روابط عمومی این اداره کل منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات