بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از اداره شهرستان انار و دیدار صمیمانه با محیط بانان و پرسنل این اداره

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از اداره شهرستان انار و دیدار صمیمانه با محیط بانان و پرسنل این اداره

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات