بازدید مسئولان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان از محل پیشنهادی سازمان پسماند شهرداری کرمان برای استقرار کارگاههای بازیافت

بازدید مسئولان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان از محل پیشنهادی سازمان پسماند شهرداری کرمان برای استقرار کارگاههای بازیافت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات