بمناسبت روز ملی محیط بان
  
  پیام تقدیر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از محیط بانان

بمناسبت روز ملی محیط بان پیام تقدیر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از محیط بانان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات