برگزاری دوره آموزشی نحوه مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع در استانداری کرمانشاه

برگزاری دوره آموزشی نحوه مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع در استانداری کرمانشاه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات