دومین جلسه آموزشی – توجیهی کارشناسان بخش نظارت و پایش اداره کل محیط زیست برگزار شد

دومین جلسه آموزشی – توجیهی کارشناسان بخش نظارت و پایش اداره کل محیط زیست برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات