باز دید آقای شهردار از روند پیشرفت جدول گزاری در کوچه بهداری روبه روی ساختمان شهرداری

باز دید آقای شهردار از روند پیشرفت جدول گزاری در کوچه بهداری روبه روی ساختمان شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات