جلسه هم اندیشی شورا با شهردار محترم وریاست محترم آب فاظلاب شهری واصحاب رسانه در مورد عملکرد شهردار وفاظلاب شیشوان

جلسه هم اندیشی شورا با شهردار محترم وریاست محترم آب فاظلاب شهری واصحاب رسانه در مورد عملکرد شهردار وفاظلاب شیشوان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات