نسیم خدمت / قسمت چهارم :حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری / نگاهی گذرا به فعالیت ها و خدمات شهرداری و شورای اسلامی…

نسیم خدمت / قسمت چهارم :حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری / نگاهی گذرا به فعالیت ها و خدمات شهرداری و شورای اسلامی…

نسیم خدمت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات