تشکر نوجوانان شهرک هفت تیر از شهردار گناباد

تشکر نوجوانان شهرک هفت تیر از شهردار گناباد

✅ تشکر نوجوانان شهرک هفت تیر از شهردار گناباد نوجوانان شهرک هفت تیر از شهردار گناباد بابت اقدام سریع شهرداری در آماده سازی فنس ورزشی جنب پارک دانشگاه با ارسال نامه ای تشکر نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات