آگهی مزایده

آگهی مزایده

به گزارش روابط عمومی شهرداری بجستان و به استناد مصوبه شماره ۵/۱۰۶۷ مورخ ۹۷/۹/۲ شورای اسلامی شهر بجستان این شهرداری در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی ( قطعه شماره ۹ ) واقع در بلوار پاسداران از طریق مزایده کتبی به فروش رساند.

متقاضیان محترم ضمن رعایت ضوابط و مقررات می توانند با شرایط در لینک ذیل در این مزایده شرکت نمایند .

/Portals/۰/Modules/Hypermedia/Editor/۰۷۵۶۰۴۲۰۱۹۰۷۱۸_آگهی مزایده .pdf

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجستان

منبع خبر

شهرداری بجستان

شهرداری بجستان

شهرداری بجستان یک شهرداری در شهر بجستان می باشد

    نظرات