آگهی مناقصه/مرحله سوم/نوبت دوم : انجام عملیات خاکریزی و خاک برداری در سطح شهر امیدیه

آگهی مناقصه/مرحله سوم/نوبت دوم : انجام عملیات خاکریزی و خاک برداری در سطح شهر امیدیه

آگهی مناقصه/مرحله سوم/نوبت دوم : انجام عملیات خاکریزی و خاک برداری در سطح شهر امیدیه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری امیدیه

منبع خبر

شهرداری امیدیه

شهرداری امیدیه یک شهرداری در شهر امیدیه می باشد

نظرات