آگهی مزایده/مرحله اول/نوبت دوم : فروش آهن آلات ضایعات

آگهی مزایده/مرحله اول/نوبت دوم : فروش آهن آلات ضایعات

آگهی مزایده/مرحله اول/نوبت دوم : فروش آهن آلات ضایعات
لینک اصل خبر در سایت

نظرات