آگهی مناقصه/مرحله دوم/نوبت دوم : انجام عملیات جوی و جدول در سطح شهر امیدیه

آگهی مناقصه/مرحله دوم/نوبت دوم : انجام عملیات جوی و جدول در سطح شهر امیدیه

آگهی مناقصه/مرحله دوم/نوبت دوم : انجام عملیات جوی و جدول در سطح شهر امیدیه

لینک اصل خبر در سایت

نظرات