چهار شهر استان زنجان هدف بازآفرینی شهری

مسئول دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار شهر ابهر گفت: چهار شهر استان زنجان شامل زنجان، ابهر، قیدار و خرم‌دره هدف بازآفرینی شهری است .

وحید آذریون در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه زنجان، با بیان اینکه میزان قیر دریافتی پارسال  که انجام عملیات عمرانی آن امسال در حال اجرا است ۳۸۲ تن است، اظهار کرد: از این میزان ۶۰ درصد قیر در معابر تعیین شده که به تایید ستاد بازآفرینی استان رسیده، مصرف شده و مابقی در حال استفاده در تهیه آسفالت است.

وی با بیان اینکه تعداد معابر تعیین شده در ستاد بازآفرینی شهری ۲۷ معبر است، اظهار کرد: در ۱۶ معبر داخل بافت عملیات آسفالت‌ریزی صورت گرفته و مابقی معابر نیز در حال اجرا است .

این مسئول با اشاره به اینکه فرهنگسرا و کتابخانه حسین‌آباد ابهر از پروژه‌های ستاد بازآفرینی در ابهر است، تصریح کرد: در حال حاضر این پروژه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مرحله اجرای نما قرار دارد .

وی با بیان اینکه شهرداری ۴۵۰ مترمربع برای احداث این فرهنگ‌سرا و کتابخانه، زمین در اختیار ستاد قرار داده است، افزود: توجه به بافت‌های ناکارآمد شهری از ضروریات زندگی شهری در برهه کنونی است‌.

این مسئول با اشاره به اینکه بافت‌های هدف بازآفرینی شهری قبلا بخش‌هایی از ابهر و شناط بود که در دور پنجم بافت حسین‌آباد به عنوان سکونت‌گاه غیررسمی و شریف‌آباد به عنوان پیشینه روستایی در پهنه شهری به آنها اضافه شد، ادامه داد: این موضوع در کمیسیون ماده ۵ قرار دارد .

آذریون با تاکید بر اینکه در استان زنجان چهار شهر شامل زنجان، قیدار، ابهر و خرم‌دره هدف بازآفرینی شهری قرار دارد، ادامه‌ داد: ستاد بازآفرینی شهرستان ابهر طی جلسات متعدد ۴۳ برنامه ارائه کرد که ۱۱ مورد در ستاد بازآفرینی استان مورد تایید قرار گرفته و در حال حاضر در مرحله بررسی ستاد بازآفرینی ملی قرار دارد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ابهر

    منبع خبر

    شهرداری ابهر

    شهرداری ابهر یک شهرداری در شهر ابهر می باشد

      نظرات