اطلاعیه انتخابات شورای اسلامی کار

بدینوسیله از کلیه داوطلباننمایندگی کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت کاندیدای عضویت در شورای اسلامی کار دعوت میشود تقاضای کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دیکشنبه مورخه ۹۸/۵/۱به واحد تشکلهای کارگری در اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ایرانشهر تحویل نمایند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات