فرودگاههایی که به بخش خصوصی واگذار شدند

فرودگاههایی که به بخش خصوصی واگذار شدند

www.BanaNews.irمدیرعامل شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرودگاههای کشور تا پایان برنامه پنجم ۱۰ برابر می‌شود گفت: به غیر از تصدی‌گریهای غیرقابل واگذاری دیگر بخشهای ۵۴ فرودگاه کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محسن اسماعیلی در گفتگو با مهر درباره رشد سرمایه گذاری در فرودگاه‌های کشور در برنامه چهارم، گفت: در ابتدای برنامه چهارم حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرودگاه‌ها صفر بود درحالی که تا پایان برنامه چهارم به ۲۳۵ میلیارد تومان رسید، ضمن اینکه پیش بینی شده است که این میزان تا پایان برنامه پنجم ۱۰ برابر شود.

وی درباره برون سپاری برخی از وظایف فرودگاه‌های کشور افزود: بخشهایی که از نظر قانون منعی برای برون سپاری نداشتند، در فرودگاه‌های کشور برون سپاری شدند و در تمام ۵۴ فرودگاه کشور بخشهایی از وظایف به شرکتهای خصوصی واگذار شد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور تصریح کرد: به موجب قانون، به غیراز تصدی گری‌های غیرقابل واگذاری دیگر بخشهای فرودگاه‌ها واگذار شده است و عمده فعالیتهای عملیاتی و عملیات هوانوردی از سوی شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور انجام می شود.

اسماعیلی درباره حضور شرکتهای خصوصی در فرودگاه‌های غیر اقتصادی اظهار کرد: شرکتهای خصوصی در فرودگاه‌های غیراقتصادی، در بخش های درآمدزا فعالیت دارند و مشکلی برای سوددهی این شرکتها وجود ندارد.

به گزارش مهر، ۵۱ فرودگاه از ۵۴ فرودگاه کشور اقتصادی نیستند و شرکت مادرتخصصی فرودگاه ها این فرودگاه ها را زیان ده اعلام کرده است.

البته با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سیاست گذاریهای دولت امسال۲ فرودگاه شهید دستغیت شیراز و شهید بهشتی اصفهان به فرودگاه های اقتصادی کشور افزوده می‌شوند.

 

 

    نظرات