گوشه ای از عملکرد واحد تجهیزات ترافیکی و تبلیغات شهری منطقه ۲ شهرداری قائم شهر

گوشه ای از عملکرد واحد تجهیزات ترافیکی و تبلیغات شهری منطقه ۲ شهرداری قائم شهر

نصب تابلوی دیوار کوب - مطهری محله - اندیشه ۳۴

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قائم شهر

  منبع خبر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر یک شهرداری در شهر قائم شهر می باشد

   نظرات