برچسب های زمختی که قانون...

برچسب های زمختی که قانون...

شمارش معکوس برای پلمپ کردن ساختمان های نا ایمن و خارج از ضوابط شهرداری و در کاربری های غیر مجاز در سطح شهر فعالیت دارند کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد – سید ابوالفضل کشفی از پلمپ ساختمان های نا ایمن و خارج از ضوابط شهرداری و ساختمان هایی که بدهی های خود را به شهرداری پرداخت نکرده اند و در کاربری های غیر مجاز در سطح شهر فعالیت دارند خبر داد.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد با تاکید بر حفظ هویت شهر، یاد آور شد: ایمن سازی ساخت و سازهای نا ایمن اولویت کار منطقه دو شهرداری است.

وی افزود: شهرداری با جدیت نسبت به ساخت و ساز غیر مجاز اقدام خواهد نمود و در راستای حفظ جان و مال شهروندان از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

منبع خبر

شهرداری یزد

شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

نظرات