رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های شهرستان شهربابک

مدیر امور منابع آب شهرستان شهربابک خاطرنشان کرد: در ادامه روند بازگشایی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های شهرستان شهربابک، سه مورد رفع تصرف از بستر رودخانه هرناشک واقع در منطقه بنه یکه این شهرستان به انجام رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مدیر امور منابع آب شهرستان شهربابک خاطرنشان کرد: در ادامه روند بازگشایی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های شهرستان شهربابک، سه مورد رفع تصرف از بستر رودخانه هرناشک واقع در منطقه بنه یکه این شهرستان در تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۸ به انجام رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات