بازدید معاون حفاظت و بهره برداری شرکت از امور منابع آب ریگان

مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه مدیر هماهنگی ناحیه جنوب شرکت از امور منابع آب ریگان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۸ مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه مدیر هماهنگی ناحیه جنوب شرکت از امور منابع آب ریگان بازدید نمودند.

در ادامه ضمن بازدید از اداره با تشکیل جلسه، نحوه رسیدگی به درخواست های ارباب رجوع و پرونده های چاه به جای قنات جاری و تشکیل پرونده ها در امور آب بررسی شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان به ارائه راهکارها جهت رفع مشکلات و چالش های پیش رو در امور منابع آب ریگان پرداخت و دستور مساعدت در بخش های فنی و تجهیزات اداره را صادر نمود. همچنین در این بازدید به موضوعات مختلف فنی و اجرایی پرداخته شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات