تشریح برنامه های امور منابع آب ریگان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت...

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان ریگان با حضور رییس دادگستری، فرماندار و کارشناس امور منابع آب ریگان و اعضای شورا در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس حسیبی کارشناس امور منابع آب ریگان در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد امور منابع آب ریگان به توصیف برنامه های آتی این امور در جهت برخورد با متخلفین در بخش آب های زیرزمینی و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها پرداخت و از ریاست دادگاه جهت همکاری های گذشته نهایت سپاسگزاری را نمود.

در ادامه رییس دادگستری ریگان افزود: بایستی با متخلفین برابر مقررات برخورد گردد و اخذ حکم قضایی برای برخورد با متخلفین الزامیست.

همچنین در این جلسه به تصرفات صورت گرفته در رودخانه حجت آباد گنبکی اشاره شد که قاضی سلطانی به وجود قوانین در آزادسازی و رفع اینگونه تصرفات اشاره نمود و در این خصوص قول مساعدت و همکاری دستگاه قضایی و رسیدگی با اولویت به پرونده های مربوطه را داد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات