برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه فرزندان...

برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو‌

پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو‌ در رشته های قرائت و اذان، حفظ، مفاهیم و احکام در محل شرکت آب منطقه ای لرستان برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات