برداشت آب از چاه های کشاورزی باید متناسب با شرایط اقلیمی باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی، مدیرعامل شرکت صبح امروز در نشست تخصصی اعضا کمیسیون های رسیدگی به امور پروانه، دبیران کمیسیون امور آب زیرزمینی و مدیران امور حفاظت از منابع آبی چهار استان گلستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت استان از نظر آبی ناپایدار است بطوریکه میانگین بارش ۴۵ ساله استان ۲۲۱ میلی متر بوده که با ۷۸ درصد تبخیر و تعرق آب موجب شده تا میزان منابع تجدید پذیر کم باشد. علایی با بیان اینکه شرایط خشک و نیمه خشک خراسان رضوی از جمله زیاد بودن دامنه تغییرات بارندگی نیاز به بازنگری در برنامه ها را دارد گفت: باید به نحوی پروانه صار کنیم تا برداشت آب از چاه های کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی باشد و میزان برداشت باتوجه به بارندگی تغییر کند و کشاورز را برای این موضوع قانع کنیم. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه از ۳۷ دشت استان خراسان رضوی ۳۴ دشت در وضعیت بحرانی قرار دارند، تصریح کرد: در مدت ۴۰ سال ۳۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت داشتیم که با توجه به وضعیت تغییر اقلیمی که رخ داده است، اطلاعات آینده پژوهی نشان می‌دهد که ما دمای ۵۰ درجه را نیز در استان تجربه خواهیم کرد. وی افزود: با توجه به این شرایط باید مصرف بهینه را نهادینه کنیم؛ براین مبنا ابتدا باید دغدغه کمبود آب به دغدغه هر خراسانی تبدیل شود، سپس برنامه سازگاری با کم آبی با عنوان همیاران آب اجرایی شود تا ۶۰۰ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع آبی تا افق ۱۴۰۵ کنترل و صرفه جویی شود. علایی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار کنتور هوشمند بر چاه های آبی نصب شده که مابقی آن نیز باید به سرعت انجام شود، البته این اقدام نیاز به از بین بردن دیوار بی اعتمادی بین کشاورزان است چرا که آنان بزرگترین مصرف کننده آب هستند.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات