شناسنامه آموزشی همکاران الکترونیکی شد

مدیر امور منابع انسانی، آموزش و رفاه شرکت آب منطقه ای تهران گفت: با استقرار نرم افزار مدیریت فرایند آموزش، شناسنامه آموزشی همکاران الکترونیکی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علی اصغری" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: بمنظور اجرای فرایند نظام مندآموزش و انجام کلیه مراحل نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی و پایش فرآیند مزبور، دقت، صحت و سهولت انجام کار، دسترسی سریع به اطلاعات، تهیه گزارشات عملکردی در حوزه آموزش و همچنین الکترونیکی نمودن  شناسنامه آموزشی همکاران محترم نرم افزار مدیریت فرایند آموزش درسال جاری نصب و راه اندازی گردیده است.

وی افزود: باتوجه به استقرار نرم افزار مزبور امکان دسترسی هر یک از کارمندان به اطلاعات دوره های آموزشی ، ساعات آموزشی طی شده درسنوات گذشته، امکان ارائه نیازهای آموزشی افراد براساس عناوین شغلی مندرج درنظام جامع آموزش کارکنان، ارائه گزارشات فردی و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی میسرخواهد شد.

مدیر امور منابع انسانی، آموزش و رفاه شرکت آب منطقه ای تهران تصریح کرد: در این راستا و درگام نخست بمنظور آشنایی همکاران با نرم افزار ایده و شناسنامه آموزشی فردی و همچنین تکمیل برخی از اطلاعات دوره های آموزشی طی شده در سنوات گذشته اطلاع رسانی به کلیه حوزه های در دستور کار می باشد.

وی با اشاره به اینکه جهت امکان دسترسی به سامانه مدیریت جامع فرایند آموزش ازطریق پورتال داخلی شرکت مقدور بوده خاطرنشان کرد: همکاران می توانند با درج شماره پرسنلی و رمز عبور (اعداد۱ تا ۶) به سامانه مزبور که بر روی پورتال داخلی شرکت بارگذاری گردیده؛ به شناسنامه آموزشی فردی دسترسی داشته باشند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات