مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد جهت تبریک انتصاب با مدیرکل اداره...

.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات