۱۱۰ ساعت فعالیت تعمیراتی نفس گیر نتیجه داد/ راه اندازی دوباره واحد شماره ۴ گازی نیروگاه شهید رجایی

۱۱۰ ساعت فعالیت تعمیراتی نفس گیر نتیجه داد/ راه اندازی دوباره واحد شماره ۴ گازی نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات