ثبت رکورد تولید ۴۴۰ مگاوات در واحد یک بخاری نیروگاه نکا

ثبت رکورد تولید ۴۴۰ مگاوات در واحد یک بخاری نیروگاه نکا

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات