برگزاری دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق

برگزاری دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق

دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق در واحد آموزشی بوشهر برگزاری گردید.

لینک اصل خبر در سایت مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    منبع خبر

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات