۱۱۰ ساعت فعالیت تعمیراتی نفس گیر نتیجه داد/ راه اندازی دوباره واحد شماره ۴ گازی نیروگاه شهید رجایی

۱۱۰ ساعت فعالیت تعمیراتی نفس گیر نتیجه داد/ راه اندازی دوباره واحد شماره ۴ گازی نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات