ثبت رکورد تولید ۴۴۰ مگاوات در واحد یک بخاری نیروگاه نکا

ثبت رکورد تولید ۴۴۰ مگاوات در واحد یک بخاری نیروگاه نکا

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات