آب خاکستری به کمک منابع آب بوشهر می آید

آب خاکستری به کمک منابع آب بوشهر می آید

با سرمایه گذاری اندک و مدیریت بهینه پساب های شهری، در برداشت از حجم عظیمی از منابع آب زیرزمینی صرفه جویی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر؛ مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب این شرکت در مصاحبه ای اظهار داشت: طرح مطالعات استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر با هدف ساماندهی وضعیت پساب خروجی از این تصفیه خانه و ارائه راهکارهای استفاده بهینه از آن در حال انجام است.

دکتر جابر مظفری زاده خاطرنشان کرد: حجم ورودی به ایستگاه تصفیه خانه فاضلاب بوشهر ۳۸ هزار مترمکعب در روز برآورد می شود که خروجی آن دارای EC میانگین ۳۳۸۶ می باشد.

وی با اشاره به برنامه ریزی بلند مدت جهت استفاده از آب خاکستری در استان بوشهر گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده و پس از اتصال شبکه فاصلاب شهرهای عالیشهر و چغادک به این تصفیه خانه در افق ۱۴۰۵، حجم ورودی به بیش از ۶۶ هزار مترمکعب در روز خواهد رسید.

مظفری زاده افزود: حجم پساب ارسالی به تصفیه خانه فوق در افق ۱۴۰۵ به رقم قابل توجه ۲۳ میلیون مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت.

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با اشاره به تجارب بزرگ بین المللی در این حوزه اظهار داشت: استفاده از فاضلاب  تصفیه شده به عنوان یک منبع تامین آب به مدت چندین دهه در مناطق مختلف دنیا از جمله تگزاس شناخته شده است و به همین دلیل استفاده از فاضلاب  تصفیه شده یکی از مهمترین راهبردها برای برآورد نیازهای آبی تگزاس تا سال ۲۰۶۰ درنظرگرفته شده است.

وی افزود: طبق برآوردها در سال ۱۹۹۹ در ایالت تگزاس حدود ۷۳ هزار هکتار با فاضلاب تصفیه شده آبیاری می شده است که  این رقم  در سال ۲۰۰۲ به ۲۱۰ هزار هکتار رسیده است.

مظفری زاده اضافه کرد: در ایران نیز تجارب موفقی از استفاده از پساب تصفیه شده در استان های خراسان رضوی، تهران، اصفهان و یزد به ویژه در حوزه های کشاورزی، فضای سبز و صنعت وجود دارد.

دکتر جابر مظفری زاده خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا افق ۱۴۲۰ از پساب تصفیه شده در تغذیه آبخوان، تامین بخشی از حقابه های کشاورزی تنگستان، تامین آب فضای سبز شهرهای بوشهر، عالیشهر و چغادک و همچنین مصارف صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر بیان کرد: با توجه به استانداردهای ملی، در حال حاضر امکان استفاده از این پساب در فضای سبز شهری وجود نداشته و می بایست جهت استفاده آن، مدول دوم تصفیه خانه احداث گردد.

مظفری زاده یادآور شد: در حال حاضر کسری مخزن سالانه آبخوان های استان بوشهر حدود ۳۰ میلیون مترمکعب و پساب موجود در شهر بوشهر به تنهایی حدود ۱۲ میلیون مترمکعب می باشد.

وی افزود: این پساب که بدون استفاده در حاشیه عالیشهر و نهایتا به سمت دریا رها می شود، با سرمایه گذاری اندک و مدیریت بهینه پتانسیل عظیمی را برای استفاده در طرح های احیاء و تعادل بخشی آبخوان ها و توسعه پایدار استان دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات