۱۰ میز خدمت آب و فاضلاب روستایی در سطح استان قزوین ارایه خدمات می کنند

۱۰ میز خدمت آب و فاضلاب روستایی در سطح استان قزوین ارایه خدمات می کنند

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات