رزمایش آماده به کاری مولدهای اضطراری مراکز حساس و دارای اهمیت برگزار شد


مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در این باره گفت : در راستای اجرای ابلاغیه معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر مبنی بر ضرورت تست و ارزیابی مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس و مهم محدوده غرب مازندران این رزمایش برگزار شد و نحوه ورود و خروج مولدهای این مراکز در زمان قطع ناگهانی برق ناشی از عوامل محیطی و ... با حضور ناظرین این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات