مسابقات قرآنی مرحله شرکتی ویژه فرزندان همکاردر شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار شد

مسابقات قرآنی مرحله شرکتی ویژه فرزندان همکاردر شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه فرزندان همکار با اسقبال پرشور در تمامی مقاطع اعم از خواهران و برادران در محل نمازخانه و سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار شد
این گزارش حاکی است با تلاش همکاران روابط عمومی و شورای فرهنگی دینی شرکت توزیع و با داوری قاریان بین المللی استان به نحو احسن برگزار گردید.
در بخشی از این گزارش آمده است حدودا ۱۴۰ نفر از فرزندان همکار در این مسابقات شرکت نمودند که در پایان نفرات اول تا سوم در تمامی رشته ها مشخص و هدایایی که در دستورالعمل وزارت نیرو تعیین گردیده به آن ها تعلق گرفت. از تعداد کل شرکت کنندگان تعداد نفر به عنوان نفرات برگزیده اول تا سوم هر رشته مشخص گردیدند
گفتنی است که نفرات اول هر رشته بایستی برای مرحله استانی که دوم مرداد ماه برگزار خواهد شد، خود را آماده کنند
مقام های اول تا سوم مسابقات قرآنی فرزندان همکار وزارت نیرو (دختران):
مقطع اول حفظ قرآن: فاطمه پزشکپور (نفر اول)، فاطمه خسروی (نفر دوم) و مهسا کرمی (نفر سوم)
مقطع سوم و چهارم ابتدایی حفظ قرآن: آیلار دالوند (اول)، مهسا دانش نیا (دوم) و پانته آ علیزاده(سوم)
مقطع اول(پیش دبستانی، پایه اول و پایه دوم ابتدایی) حفظ قرآن: رضوان سلیمانی(اول)، نینا عبدیپور(دوم) و نگار نیکبخت(سوم)
مقطع اول آموزه های قرآن و نماز(سیصدو سیزده نکته درباره نماز): انیس جمشیدوند (نفر اول) تارا درویش پور (نفر دوم) و مائده قنبری(نفر سوم)
مفاهیم راهکارهای تقویت انگیزه مقطع دوم: فاطمه پزشکپور(اول) آریانا میرزاوند(دوم) سحر مهرابی(سوم)
رشته قرائت مقطع اول: یاسمن نصرالهی(اول)، مهنا یاراحمدی(دوم) و عارفه کریمی(سوم)
مقام های اول تا سوم مسابقات قرآنی فرزندان همکار وزارت نیرو (پسران):
آموزه های قرآن و نماز - کتاب تمثیلات و تفسیر مقطع دوم: علیرضا اسکندری (اول)، رضا میراسماعیلی(دوم) و یاسین نصرالهی(سوم)
آموزه های قرآن و نماز(سیصدو سیزده نکته درباره نماز)مقطع اول
امیر حسین اسکندری(اول)، حسین کرمی(دوم) و اشکان رستمی(سوم)
مفاهیم کتاب پرسشها و پاسخهای قرآنی مقطع اول: محمد عرفان کاظمی (اول)، مهدی رضاییان(دوم) و نیما نجفی(سوم)
رشته حفظ قرآن مقطع دوم: محمد مهدی خسروی(اول)
رشته حفظ قرآن مقطع اول: مهدی لطیفی(اول) و امیرحسین ابدالی حسنوند (دوم)
رشته حفظ قرآن مقطع سوم و چهارم ابتدایی: امیر علی کاظمی(اول)، طاها ندری(دوم) و آریو برزن شمسه(سوم)
رشته حفظ قرآن مقطع پیش دبستانی اول و دوم ابتدایی: محمد خسروی(اول)، محمد حسین خسروی(دوم) و علی نامدارزاده (سوم)
رشته قرائت مقطع دوم: محمد مهدی کرمی(اول) و حسین امیری(دوم)
رشته قرائت مقطع اول: محمد حسنوند(اول) و سبحان سجادی(دوم)

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان یک شرکت در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات