اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

اطلاعیه
همکاران گرامی در ادامه تصاویر چاپ دو نوبت آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام بحضور ارائه می شود. ضمن دعوت از تمامی اعضای محترم سازمان جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی ، به اطلاع می رساند مطابق شرایط مندرج در متن آگهی های منتشر شده اعضایی که تمایل دارند حق رای خود را در جلسه نوبت اول تفویض نمایند. می توانند جهت دریافت فرم وکالت نامه نوبت اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲  به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام یک انجمن در شهر ایلام می باشد

    نظرات