اطلاعیه درخصوص تمدید، ارتقاء و تغییرات پروانه های اشتغال بکار شرکت های حقوقی پایه ۲ و ۱#

بدین­وسیله به اطلاع تمامی شرکت های محترم حقوقی (مشاوران، طراحان، ناظرین، آزمایشگاه ها و سازندگان مسکن) دارای پروانه اشتغال بکار حقوقی در پایه ۱و ۲ می­ رساند که به استناد نامه شماره ۵۳۸۰۱/۴۰۰ مورخ ۹۸/۴/۱۸ معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت محترم راه و شهرسازی منضم به نامه شماره ۹۸/۱۹۰۲۳ مورخ ۹۸/۴/۲۲ مدیرکل محترم استان مقرر گردیده است که کنترل نهایی تایید، تمدید و اعمال هرگونه تغییرات در پروانه­های اشتغال بکار مهندسی اشخاص حقوقی در پایه­ های ۱ و ۲ توسط وزارت مذکور انجام خواهد گرفت. نظر به اینکه ارسال مدارک به وزارتخانه مزبور و دریافت پاسخ ممکن است زمان بر باشد لذا جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات در روند ارایه خدمات لازم است شرکت های محترم حقوقی، حداقل دو ماه قبل از پایان مدت امتیاز یا درخواست هرگونه تغییرات شرکت خود را به سازمان ارایه نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان


دریافت نامه شماره ۵۳۸۰۱/۴۰۰ مورخ ۹۸/۴/۱۸ معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت محترم راه و شهرسازی


دریافت نامه شماره ۹۸/۱۹۰۲۳ مورخ ۹۸/۴/۲۲ مدیرکل محترم استان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات