کوتاه شدن مسیر ایلام به مرکز شهرستان سیروان با تکمیل جاده چشمه چاهی- سفیدخانی

کوتاه شدن مسیر ایلام به مرکز شهرستان سیروان با تکمیل جاده چشمه چاهی- سفیدخانی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات