بررسی نقشه طرح تفصیلی شهر لومار و طرح های صنعتی- خدماتی و ... سطح استان در جلسات کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی ...

بررسی نقشه طرح تفصیلی شهر لومار و طرح های صنعتی- خدماتی و ... سطح استان در جلسات کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات