مسیر حرکت زائرین اربعین در استان ایلام امسال هموارتر از گذشته خواهد شد

مسیر حرکت زائرین اربعین در استان ایلام امسال هموارتر از گذشته خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات