رئیس اداره راه و شهرسازی میانه از آغاز عملیات اجرایی اسفالت راه روستای...

رئیس اداره راه و شهرسازی میانه از آغاز عملیات اجرایی اسفالت راه روستای...

سید قادر موسوی در ادامه افزود به توجه بازدید سال گذشته جناب آقای مهندس سلطانی مدیرکل راه و شهرسازی استان و قول ایشان برای اسفالت مسیر فوق افزود، که طول پروژه حدود  ۵/۲ کیومتر می باشد که امید است با توجه به توانمندی های پیمانکار تا آخر مرداد ماه سال جاری  شاهد اتمام پروژه فوق باشیم تا مردم میانه و اهالی شهید پرور روستای ایشلق  و بالیسین و روستاهای همجوار از آن بهره مند شوند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات