شرح عملکرد و فعالیت‌های مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی

شرح عملکرد و فعالیت‌های مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی

◀️قادر احمدی، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی به عملکرد کارگروه دبیر خانه کارگروه تخصصی زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین استان به عنوان مهمترین فعالیت‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: در نیمه دوم تیر ماه امسال رسیدگی به ۲۵ پرونده  و ارائه پاسخ به بیش از ۴۰ مورد استعلام در این کارگروه انجام شده است.

◀️وی تشکیل دو جلسه کمیته فنی کارشناسی کارگروه با دعوت از اعضاء در مورد پرونده های احداث بنا به تعداد ۷ فقره و به بررسی و تائید درخواست‌های اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مورد روستاهای واقع درحریم شهرها  را از دیگر اقدامات این کارگروه برشمرد.

◀️سایر اقدامات مدیریت شهرسازی و معماری:

✔️تعداد کل مکاتبات انجام یافته: ۱۵۷ نامه

✔️ تعداد جلسات متشکله و شرکت شده از سوی معاونت شهرسازی و سایر همکاران براساس دعوتنامه های
وارده: به تعداد ۱۵جلسه

✔️بررسی پرونده های مربوط به کمیسیونهای ماده۵: به تعداد۵۰ مورد

✔️پاسخ به ارباب رجوع: بیش از ۹۰ مورد حضوری و تلفنی

✔️راهنمایی و هدایت اجرای طرح های توسعه و عمران به شهرداران وکارشناسان مربوطه: بیش از ۱۰ مورد

✔️راهنمایی و هدایت اجرای طرح های توسعه و عمران به روسا و کارشناسان ادارات شهرستانی اداره کل: : بیش از ۳۰ مورد

✔️انجام بازدیدهای میدانی از ساخت و ساز غیر مجاز: بیش از ۴۰  مورد

✔️تشکیل جلسات داخلی و هماهنگی و هم چنین انجام مذاکرات حضوری در خصوص بررسی نحوه اقدام برخی پرونده ها: بیش از ۳۰مورد

✔️هماهنگی با حوزه های دیگر اداره کل بویژه حراست، اداره پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و ... در خصوص مکاتبات و موارد مشتر ک بیش از ۳۰مورد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات