*فوری* برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

*فوری* برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایرانهم اکنون برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران و با حضور دبیر محترم آنجمن آقای مهندس قربانی و خزانه دار محترم انجمن آقای مهندس اسکندری و عضو هیئت مدیره و مدیر روابط عمومی  انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین آقای مهندس صوفی در حال برگزاری می باشد .
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات