جلسه شورای فنی در تاریخ ۳۱ تیر ۹۸ برگزار گردیددر تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ در سالن جلسات استانداری قزوین جلسه  شورای فنی با حضور نماینده محترم انجمن آقای مهندس مدنی با موضوع محوریت تحلیل نتایج بازدیدهای نظارتی واقدامات دستگاه های اجرایی ذیربط توسط کارگروه نظارت و گزارش بازدید مستمر کارگروه نظارت برگزار گردید .
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات